Logo ESF

   Katedra germanistiky získala z Evropského sociálního fondu prostředky v celkové výši ca. 11 milionů korun k zavedení a inovaci studijního modulu „němčina jako jazyk humanitních věd“ s vysokou mírou interdisciplinarity, který obohatí dosavadní náplň bakalářského studia německé filologie a rozšíří možnosti uplatnění absolventů. Nejde o pouhý "cizojazyčný doprovod" humanitních studií: Výuka němčiny nebude pouhou doplňkovou disciplínou, nýbrž v novém modulu bude propojeno 6-7 základních disciplín humanitních věd (podílejících se podstatně na tvorbě národní i individuální identity), akreditovaných na FF UP (historie, filozofie, obecná lingvistika, sociologie, srovnávací religionistika a judaistika, medievistika a kunsthistorie), jež budou studovány v německém jazyce a předávány studentům včetně německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny. Plánovaný studijní modul se zároveň snaží "zachránit" němčinu jako jazyk humanitních věd i jako jazyk kulturní paměti a kulturní identity českého národa a reaguje na mezery vzniklé na edukačním i pracovním trhu pod vlivem nástupu angličtiny jako nové lingvae francae. Na projektu se partnersky podílí katedra germanistiky Ostravské univerzity a Technické univerzity v Drážďanech.

Souhrnné informace o projektu

SEZNAMY

Seznam a anotace nových a inovovaných kurzů

Seznam studijních opor

Učebnice
1. Karsten Rinas - Birgit Gunsenheimer - Veronika Opletalová:
    Übungsbuch zur deutschen Wissenschaftssprache. UP Olomouc 2011.
Skripta
2. Sabine Voda-Eschgfaeller - Milan Horňáček:
    Kulturgeschichtliche Daten zur deutschmährischen Literatur. UP Olomouc 2013.
3. Ingeborg Fialová: Kurze Geschichte der deutschmährischen Literatur. Beiträge, Band 19, UP Olomouc 2011.
4. Jörg Krappmann: Einführung in die Erkenntnistheorie als Einführung in die Philosophie. UP Olomouc 2013.
5. Karsten Rinas: Einfuhrung in die Sprachwissenschaft, UP Olomouc 2013.
6. Jiří Černý: Arbeitsblätter zur Einführung in die Kunstgeschichte, UP Olomouc 2013.
7. Jiří Černý a kol.: Einführung in die germanistische Mediaevistik. UP Olomouc 2012.
8. Jiří Černý: Arbeitsblätter zur Einführung in die Mediävistik. UP Olomouc 2013.
9. Marie Krappmann: Einführung in die vergleichende Religionswissenschaft. UP Olomouc 2013.
10. Alžběta Peštová (ed): Wolfgang Kraus: Návrat jedince. UP Olomouc 2011.
Readery
10. Jörg Krappmann, Marie Krappmann, Karsten Rinas: Sprachphilosophie.
11. Jörg Krappmann: Neuere Tendenzen in der Erkenntnistheorie.
12. Iveta Zlá: Sonderweg der österreichischen Philosophie.
13. Martin Mostýn: Methoden der Textanalyse.
14. Lenka Vaňková: Tschechisch-deutsche Kontrast- und Kontaktlinguistik.
15. Sabine Voda-Eschgfaeller: Einführung in die Theorie des Postkolonialismus.
16. Marie Krappmann: Polymetodologische Zugangsweisen in der Religionswissenschaft.
17. Marie Krappmann: Entstehung und Entwicklung des Monotheismus.
18. Milan Horňáček, Sabine Voda-Eschgfaeller:
    Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte von der Aufklärung bis in die Nachkriegszeit.
- jednotlivé PDF soubory ke stažení po kliknutí

BROŽURY

brožura
brožura
brožura

(Po kliknutí se otevře soubor PDF v novém okně)

MODRÁ KNIHA

"Modrá kniha" není nic jiného, než vžitý název pro brožurku s pokyny pro plnění studijních povinností pro aktuální studijní rok respektive semestr. Najdete zde seznam vyučujících, seznam předmětů (v našem případě modulů) pro váš studijní obor a další užitečné informace.

Samotnou knihu si zde můžete stáhnout v PDF.

Modrá kniha 2011/2012

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Prof. Ingeborg Fialova, vedoucí projektu

Mgr. et Mgr. Anna Mácová, koordinator projektu

Mgr. Martina Bartečková Nováková, administrativní pracovník (1.2.2012) garant podmodulu (1.3.2012)

Mgr. Oldřich Břenek, garant podmodulu

Mgr. Jaromír Czmero, garant podmodulu

Mgr. Veronika Opletalová, garant podmodulu

Mgr. Martin Farkaš, technický pracovník

Mgr. Pavlína Kleiberová, technický pracovník

AUTOŘI STUDIJNÍCH OPOR


Jiří Černý

Ingeborg Fialová

Birgit Gunsenheimer

Milan Horňáček

Jörg Krappmann

Marie Krappmann

Martin Mostýn

Veronika Opletalová

Alžběta Peštová

Karsten Rinas

Lenka Vaňková

Sabine Voda-Eschgfaeller

Iveta Zlá

BÝVALÍ SPOLUPRACOVNÍCI


Mgr. Lukáš Motyčka, PhD., garant podmodulu (do 30.9.2011)

Mgr. Ivana Bednaříková Procházková, garant podmodulu (do 30.9.2011)

Mgr. Daniel Stieß, garant podmodulu (do 30.9.2011)

Mgr. Jiří Černý, garant podmodulu (od 1.10.2011 do 29.2.2012)

Mgr. Karolína Cohen, administrativní pracovník (do 31.1.2012)

DÍLČÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ PROJEKTU

Souhrnná zpráva

Dílčí zpráva leden - červen 2013

Dílčí zpráva červen - prosinec 2012

Dílčí zpráva leden - červen 2012

Dílčí zpráva červen - prosinec 2011

Dílčí zpráva leden - červen 2011

Dílčí zpráva říjen - prosinec 2010


Prezentace ESF

Prezentace (PPS)